Tag Archive: Лидерство

Oct 08

Одлуката да се успее е навика на успешните луѓе

успех

Одлучноста на лидерите, иницијативата и оптимизмот во поглед на резултатите се заразни. Проактивноста на лидерите се пренесува на тимот и иницира добри резултати. Од сево ова произлегува дека не можете да бидете добар лидер ако немате изградена навика на проактивност и не можете да бидете успешна компанија ако немате проактивни, инспиративни лидери Честите одлуки и …

Continue reading »

Sep 21

Лидерството наспроти Менаџментот

Лидерство

Една од прастарите легенди е онаа дека “Mенаџерите прават добри лидери”. Ова драги мои, не би можело да биде далеку од вистината. Менаџерите честопати функционирале под “Tеорија X” и под “Tеорија Y” за Менаџмент. Според теоријата “X” важи дека вработените се мрзливи и треба да бидат водени и постојано мотивирани во извршувањето на нивните работни …

Continue reading »

WordPress SEO