Tag Archive: Менаџмент

Sep 21

Лидерството наспроти Менаџментот

Лидерство

Една од прастарите легенди е онаа дека “Mенаџерите прават добри лидери”. Ова драги мои, не би можело да биде далеку од вистината. Менаџерите честопати функционирале под “Tеорија X” и под “Tеорија Y” за Менаџмент. Според теоријата “X” важи дека вработените се мрзливи и треба да бидат водени и постојано мотивирани во извршувањето на нивните работни …

Continue reading »

WordPress SEO