Tag Archive: Микробизнис

Nov 18

Микробизнис наспроти Дополнително Вработување

микробизнис

Која е најголемата грешка која луѓето ја прават кога сакаат да остварат дополнителен приход? Кога некому ќе му се појави потреба од дополнителен приход, најчесто се одлучува да започне со втора работа. Доколку за второто работно место не се потребни никакви посебни познавања и техники, лицето најчесто наоѓа работа која е помалку платена од тековната …

Continue reading »

WordPress SEO