Tag Archive: Мотивација

Oct 08

Одлуката да се успее е навика на успешните луѓе

успех

Одлучноста на лидерите, иницијативата и оптимизмот во поглед на резултатите се заразни. Проактивноста на лидерите се пренесува на тимот и иницира добри резултати. Од сево ова произлегува дека не можете да бидете добар лидер ако немате изградена навика на проактивност и не можете да бидете успешна компанија ако немате проактивни, инспиративни лидери Честите одлуки и …

Continue reading »

WordPress SEO