Tag Archive: Пракса

Sep 12

Надминување на јазот помеѓу Теoријата и Праксата

Пракса

Academy of Management поседува посебен оддел наречен Entrepreneurship Division чија основна активност е “промовирање и потпомoгнување на размената на информации, концепти, идеи и резултати од истражувања помеѓу професорите и претприемачите кои се интересираат за претприемништво. И покрај тоа што имаат организирано ваков посебен оддел, сепак подолго време не успеваат да го заживеат според целосната замисла …

Continue reading »

WordPress SEO